De Fragmentatie van het Internet

We kennen het internet als een globaal systeem wat voor iedereen bereikbaar is. Uw internet is mijn internet. Dat was voor enige tijd zo (als we de verschillen in bandbreedte even buiten beschouwing laten). In de vroege dagen van het internet waren websites werkelijk globaal. Een website in Amerika was net zo goed bereikbaar in [...]