E-commerce en service: de klant heeft niet altijd gelijk

De klant is koning, een koning die steeds nieuwe wegen plaveit om zijn troon te laten benaderen. Hij weet steeds beter wat hij van zijn onderdanen gedaan kan krijgen. Zij vragen zich zo langzamerhand af hoe ver de koning eigenlijk mag gaan.